Skriv ut denne siden

Rasestandard for schäfer

Om rasestandardene

Alle godkjente raser har en offisiell standard. En standard er en beskrivelse av hvordan et tenkt ideelt eksemplar av den aktuelle rasen skal se ut. Ofte har en standard også en kort beskrivelse av hundens gemytt. Alle raser har et offisielt hjemland og det er dette landet som i utgangspunktet utarbeider standarden for rasen. Disse blir så godkjent av den internasjonale hundeorganisasjonen FCI i Brussel.

 

Rasebeskrivelse for SCHÄFERHUND

 

Opprinnelsesland/ hjemland: Tyskland

 

Helhetsinntrykk

 

Middels stor, lett langstrakt, kraftig og med gode muskler. Knoklene tørre og alle sammenføyninger faste. Viktige proporsjoner: Kroppslengden overstiger mankehøyden med 10-17%. Forholdet snute : skalle = 1:1.

 

Adferd/temperament:

 

Nervefast, selvsikker, avbalansert (unntatt når provosert), frimodig, oppmerksom og lærenem. Må være modig, ha kamplyst og hårdhet passende til en selskaps-, vakt-, beskyttelses-, tjeneste- og gjeterhund.

 

Hode: Helhetsinntrykket tørt, kileformet, i proporsjon til kroppen (lengden ca. 40% av mankehøyden) uten å virke plumpt eller for overstrukket. Passe bredt mellom ørene. Pannen sett forfra og fra siden svakt velvet med eller uten svakt antydet midtfure. Sett ovenfra smalner skallen gradvis fra ørene og frem til snutespissen med en skrå fortløpende, men ikke skarp stopp, over i et kileformet snuteparti. Skallebredden ca. lik skallelengden.

 

Ansiktsregion: Nesebrusk: Sort. Snuteparti: Rett neserygg. Konkav eller konveks neserygg uønsket. Lepper: Stramme, slutter godt til, mørke i fargen. Kjever/tenner: Velutviklete. Saksebitt; buet tannstilling mellom hjørnetennene uten store mellomrom. Sunt, kraftig og komplett tannsett. Øyne: Middels store, mandelformede, noe skråttliggende og ikke fremstående. Så mørke som mulig. Ører: Spisse ståører av middels størrelse, bæres opprettstående og rettet likesidig fremover (ikke innoverdreid). I bevegelse eller hvile kan ørene legges bakover og regnes ikke som feil. Norsk Kennel Klub 3

 

Hals: Kraftig, muskuløs, uten løs halshud. Bæres i en vinkel på ca. 45° i forhold til horisontalen. Forlemmer: Helhetsinntrykk: Rette sett fra alle sider. Sett forfra absolutt parallelle. Skulder: Skulderblad og overarm av samme lengde. Middels muskuløs, godt tilliggende. Vinkel mellom skulderblad og overarm ideelt 90°, som regel 110°. Albue: Verken inn- eller utoverdreid i stand eller bevegelse. Underarm: Rett sett fra alle sider, parallell, tørr og muskuløs. Mellomhånd: Ca. 1/3 av underarmens lengde, med en vinkel på ca. 20°- 22° med underarmen. Verken for steil eller for skråstilt, som vil influere på bruksegenskapene, særlig utholdenheten. Poter: Runde, godt sluttet og velvet. Tredeputene harde, men ikke sprø. Klørne kraftige og mørke.

 

Kropp: Overlinje: Fra halsen og over den velutviklede manken og bakover i en myk linje lett hellende i forhold til horisontalen. Rygg: Sterk, kraftig og muskuløs. Lend: Bred, muskuløs og velutviklet. Kryss: Langt og lett avfallende (ca. 23° til horisontalen) og går uten avbrekk over til haleansatsen. Bryst: Moderat bredt, velutviklet og så langt som mulig. Brystdybden ca. 45°-48° av mankehøyden. Moderat hvelvede ribben, tønneformete eller flate ribber feil. Hale: Rekker minst til haseleddet, men ikke lenger enn til midt på mellomfoten. Noe lenger behåret på undersiden og bæres hengende i en myk bue. Når opphisset eller i bevegelse kan bæres høyere, men ikke over rygglinjens forlengelse. Operative inngrep forbudt.

 

Baklemmer: Helhetsinntrykk: Noe bakoverstilte, parallelle sett bakfra. Lår og underlår av omtrent samme lengde og danner en vinkel på ca. 120°. Lår: Kraftige og muskuløse. Norsk Kennel Klub 4 Haser: Kraftige og muskuløse. Mellomfot: Står loddrett mot bakken under haseleddet. Poter: Sluttede, lett velvet, tredeputene harde og mørke, klørne kraftige, buet og mørke.

 

Bevegelser: Schäferhunden er en traver. Lemmenes lengde og vinkler må være så avstemt til hverandre at hunden uten vesentlig forandring av rygglinjen kan skyve frem bakbena omtrent til midten av kroppen og strekke forbenet like langt fremover. Enhver tendens til overvinkling i bakparten reduserer fastheten og utholdenheten og derved bruksegenskapene. Ved riktig forhold i bygning og vinkling får hunden et gangverk som forløper slik at bevegelsene skjer i jevn høyde over marken og gir inntrykk av uanstrengt bevegelse fremover. Med hodet rettet fremover og lett hever hale får denne jevne og rolige traver en myk buet overlinje fra ørespissene over nakken, den rette ryggen og frem til halespissen en myk, uavbrutt svinget linje.

 

Hud: Løs tilliggende, men uten å danne folder. Pels: Hårlag: Korthåret (Stockhaar) med underull. Dekkpelsen tettest mulig, hardt og fast tilliggende. Kort hårlag på hodet inklusive ørenes innerside, benas fremside, poter og tær. Noe lenger og kraftigere pels på halsen. På baksiden av for- og bakbena og ned til håndroten og haseleddet er hårlaget lengre, på overlåret danner det rikelige bukser. Farge: Sort med rødbrune, brune, gule til lysegrå tegninger; ensfarget sort; ensfarget grå. Hos grå med mørkere avskygninger med sort sadel og maske. Ubetydelige små hvite brystflekker og meget lys farge på innsiden av bena er tillatt, men ikke ønsket. Nesebrusken alltid sort. Manglende maske, lys til stikkende øyefarge, lyse til hvitaktige tegninger på bryst og benas innsider, lyse negler og rød halespiss ansees som pigmentsvakhet. Underullen viser en lysere gråtone. Hvit farge ikke tillatt.

 

Størrelse og vekt: Mankehøyde: Hannhunder: 60-65 cm Tisper: 55-60 cm Norsk Kennel Klub 5 Vekt: Hannhunder: 30-40 kg Tisper: 22-32 kg

 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

 

Alvorlige feil:

 • Avvikelser som går utover bruksegenskaper.
 • For lavt ansatte ører, kippører, innoverdreide ører, ikke faste ører.
 • Lyse, stikkende øyne.
 • Betydelig pigmentmangel.
 • Manglende fasthet i kroppen.
 • Tannfeil: Alle avvikelser fra saksebitt og korrekt tannformel, som ikke er listet under diskvalifiserende feil.

 

Diskvalifiserende feil:

 • Nervøs, engstelig eller aggressiv.
 • Betydelige øre- eller halefeil.
 • Deformiteter.
 • Manglende tenner: 1 3. premolar (P3) pluss en annen tann, eller 1 hjørnetann, eller 1 4. premolar (P4), eller 1 1. molar (M1) eller 2. molar (M2), eller totalt 3 tenner eller mer.
 • Avvikende kjever; overbitt større enn 2 mm; underbitt; tangbitt.
 • Størrelsesavvik ± 1 cm
 • Albino.
 • Hvit farge (også med mørke øyne og klør). Hunder med lang dekkpels (Langstockhaar). (Lang, bløt, ikke godt tilliggende dekkpels med underull, med faner på ørene og bena, buskete bukser, hale med beheng på undersiden).
 • Langhår (Langhaar). (Lang, bløt dekkpels uten underull, som regel med skill på ryggen, beheng på ørene, bena og halen).

 

OBS! Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

 

Sist redigert søndag, 05 januar 2014 15:24